Oficiálna stránka spoločenstva

Expandmenu Shrunk

Orgány spoločenstva

Výbor US Žabokreky:

Predseda spoločnosti :
Ing. Emil Rišian,  bydlisko Žabokreky 161, 038 40
1. Podpredseda spoloč.
Ing. Jozef Rišian,  bydlisko Žabokreky 104, 038 40
2. Podpredseda spoloč.

Členovia  výboru :
Ľudovít Remeník, bydlisko Žabokreky 175, 038 40
Ing. Ivan Fízel, bydlisko Hurbanova 3, 036 01 Martin

Dozorná rada US Žabokreky:

Predseda DR :

Ing. Anna Kubeková, bydlisko Žabokreky 132, 038 40

Členovia DR:

Ing. Milan Švrlo,  bydlisko Žabokreky 77, 038 40Comments are closed.