Oficiálna stránka spoločenstva

Expandmenu Shrunk

O spoločnosti

Zmluvou o založení pozemkového spoločenstva bol zapísaný do registra pozemkových spoločenstiev  23.2.1996 pod č. j. 96/06054  Obvodnym úradom v Martine referátom poľnohospodárstva.Comments are closed.