Oficiálna stránka spoločenstva

Expandmenu Shrunk

Orgány spoločenstva

Výbor US Žabokreky:

Predseda spoločnosti :
Ing. Emil Rišian,  bydlisko Žabokreky 161, 038 40
1. Podpredseda spoloč.
Ing. Jozef Rišian,  bydlisko Žabokreky 104, 038 40
2. Podpredseda spoloč.
Miroslav Rišiaň, bydlisko Björsonova 5/44 036 01 Martin
Členovia  výboru :
Ľudovít Remeník, bydlisko Žabokreky 175, 038 40
Ing. Ivan Fízel, bydlisko Hurbanova 3, 036 01 Martin

Dozorná rada US Žabokreky:

Predseda DR :

Ing. Milan Švrlo,  bydlisko Žabokreky 77, 038 40

Členovia DR:

Vratislav Bartoš,  bydlisko Žabokreky 257, 038 40
Ing. Anna Kubeková, bydlisko Žabokreky 132, 038 40
Ing. Lucia Rumpelová, bydlisko Žabokreky 239, 038 40
Fatal error: Call to undefined function wp_parse_list() in /home/qw015500/www_root/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 485