Urbárske spoločenstvo Žabokreky, pozem. spol.

Oficiálna stránka spoločenstva

Expandmenu Shrunk

Pozvánky


Pozvánka na VZ US Žabokreky

Valné zhromaždenie US v roku 2021 sa z dôvodu Koronavírusu bude konať až po skončení zákazu zhromažďovania (termín bude členom US oznámený písomne mesiac pred jeho konaním!)

    Z uznesenia výboru US Žabokreky

    Urbárske spoločenstvo Žabokreky, pozemkové spoločenstvo oznamuje svojim podielnikom, že valné zhromaždenie sa v roku 2021 zatiaľ neuskutočnilo z dôvodu núdzového stavu spôsobeného epidémiou COVID-19. Nakoľko rozhodovanie o rozdelení zisku a majetku US Žabokreky medzi jej členov je v právomoci len valného zhromaždenia US Žabokreky, rozhodnutie o vyplatení podielov na zisku je presunuté na najbližšie zasadnutie valného zhromaždenia US Žabokreky.  Nový termín bude stanovený po ukončení mimoriadnych opatrení a vedenie pozemkového spoločenstva bude o ňom informovať zákonným spôsobom.

    Výbor US Žabokreky schválil účtovnú závierku US Žabokreky za rok 2020 v zmysle §32b ods. 1 zákona 91/2020 z 22.4.2020, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.    Comments are closed.